iXM-RS150F, интегрирана в GGS OIS-L4B Oblique Imaging System

iXM-RS150F, включен в системата GGS AeroStab

IGI Градско Картографиране