Британският Национален Пощенски Музей има най-голямата колекция от филателически материали от раждането на пощенския печат през 1840 г., включително над 2 мили (3,2 км) отпечатани ръкописи, над 800 карти и 10 000 плакати.