iXU - RS1900 Въздушна Камера

Технологията на iXU-RS1900 е проектирана специално за най-строгите изисквания на проектите за въздушно заснемане предлагайки изключително покритие, точност и качество на изображението. Тя представлява отлична рентабилна алтернатива на традиционните камери с голям формат в различни приложения за въздушно проучване, като например:
Картография
3D моделиране на градска среда
Дистанционно проучване
Прецизно земеделие
Управление на бедствия
Мониторинг

4 Канална Конфигурация - 190 MP система

За да разшири производителността на системата, Phase One предлага допълнителна конфигурация за едновременно заснемане на RGB и NIR изображения. IXU-RS1900 4-канална система предоставя (R, G, B, NIR) или CIR изображения, използвайки:

Двойни 90 мм обективи за заснемане на RGB информация
50 мм обектив за заснемане на NIR информация
Интегрираният софтуер iX Capture автоматично генерира 4-канални изображения без изкривяване, като извършва точно съвпадение на NIR изображение с RGB изображение. Това създава точни и надеждни изходни данни.

4-лентов RGB + NIR (RGBN)
3-лентов CIR (цветен инфрачервен)
NDVI (Нормализиран Разликов Вегетационен Индекс)
Без изкривяване / коригиран RGB
Без изкривяване / коригиран NIR