Phase One 280MP Въздушно Решение

280MP Въздушно Решение предлага най-високата скорост за заснемане на изображения и динамичен диапазон, повишавайки общото качество и точност на крайните фотограметрични продукти.
Той осигурява опция в голям формат, която е компактна и лека система за използване в широк диапазон от самолети.
Решението от 280MP се състои от iX контролер, GNSS/IMU приемник (POS AV серия), жиростабилизиран монтаж Somag (DSM 400), софтуер за планиране и управление на полета Phase One iX Plan и iX Flight, както и iX Capture.

4-Лентова Конфигурация 280MP Въздушно Решение

Phase One разширява производителността на камерата, предлагайки допълнителна конфигурация за едновременно заснемане на RGB и NIR изображения. iXM 280MP
4-лентово решение включва двойни 90 mm обективи за заснемане на RGB информация и 50 mm обектив за заснемане на NIR информация и по този начин предоставя 4-лентови (R, G, B, NIR) или CIR изображения.

Интегрираният софтуер iX Capture автоматично генерира 4-лентови изображения без изкривяване, като извършва точно съвпадение на NIR изображение с RGB изображение, създавайки прецизни и надеждни изходни данни.
TIFF и JPG формати
4-лентов RGB + NIR (RGBN)
3-лентов CIR (цветен инфрачервен)
NDVI (Нормализиран вегетационен индекс на разликата)
Без изкривяване / коригиран RGB
Без изкривяване / коригирана NIR

Въздушната iXM-RS 280F камера

IXM-RS 280F е метрична камера с двойка 90 мм обективи за заснемане на RGB информация и осигуряване на превъзходно качество на изображението. IXM-RS 280F камерата генерира изображение по централната проекция от две 150MP изображения с еднаква разделителна способност.

CMOS сензор осветен отзад (BSI)
Широк динамичен обхват
Подобрена чувствителност към светлина
Повече летателни часа на ден и повече полети, постижими годишно
Поддържа разделителна способност на обекта при условия на слаба осветеност